Szukaj

Regualmin

Regulamin sprzedaży internetowej

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzieży w sklepie Animals Wav, którego właścicielem jest Animals Wave Natalia Zwierzyńska NIP 7282756065

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AW.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – AW nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) AW zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego Animals Wale jest sprzedaż odzieży oraz dodatków.


5. Zakupy

a) Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą portalu Paypal, bezpośrednio na konto firmowe AW, bądź za pośrednictwem portalu tpay.pl. Przy wysyłce za pobraniem zapłata jest uiszczana w chwili odebrania przedmiotu od dostawcy. Można również wyrazić chęć zapłaty innym sposobem- w tym wypadku proszę o kontakt na animalswave@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

b) Po zakupie sklep automatycznie informuje o przyjęciu zamówienia.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy

c) Termin realizacji złożonych zamówień od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie to od 2 do 10 dni roboczych (zwykle 2-4 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach czas może wydłużyć się do 10 dni roboczych).


7. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu lub wymiany zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot lub wymiana odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta .Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem AW zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe lub odsyła wybrany przez klienta inny rozmiar o ile jest dostępny w sklepie.

b) AW nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże AW dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości i jak najwierniej oddawały charakter produktu.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy pocztowej w momencie dostarczenia przesyłki.

e) Zgłoszenie zwrotu lub wymiany należy kierować mailowo na animalswave@gmail.com. Zwroty/wymiany dostarczone do siedziby AW bez wcześniejszego kontaktu z AW zostaną rozpatrzone negatywnie.


8. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie są projektowane oraz tworzone przez AW w Polsce


9. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów